Spirituális megoldások

minden, amit sosem mertél megkérdezni...

2015. november 11, 17:00

Kisugárzó energiánk nemcsak ezt a dimenziót tölti be, hanem más dimenziókat is. Léteznek magasabb és alacsonyabb dimenziók. Ezek azonban nem azt jelentik, hogy valamelyik feltétlenül jobb vagy rosszabb. Ezek egyszerűen csak a frekvenciatartományra utalnak. A magasabb dimenziók a miénknél gyorsabban rezegnek, ezért nem fizikai természetűek, azonban az alacsonyabbakat magukba foglalják.

Így láthatjuk, hogy minden összetartozik, egy egységet alkot. A mi személyes rezonanciánk is szüntelenül sugárzik kifelé.

A másik két fontos fogalom az egység és az elkülönülés. Szellemként tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy eltéphetetlen kötelékek fűznek minden más létezőhöz. Rendelkezünk saját személyiség jegyekkel. Az agyunk azonban már csak az elkülönülés illúzióját bírja felfogni. Amikor szellemként elhatározzuk, hogy energiáink egy részét emberi testbe tesszük, leszűkítjük felfogóképességünket a test szintjére. Ez teszi lehetővé, hogy előre eltervezett életünkben lejátsszuk a számunkra megírt szerepeket, ezáltal kihívásokat teremtve másoknak is. Reméljük, hogy ha sikerül a „próbatételekre" a szeretettel válaszolni, akkor úgy térünk vissza a szellemlétbe, hogy a korábbinál sokkal mélyebben és igazabban értjük az együttérzés, az empátia mibenlétét.

Az életünkbe kihívásokat tervezünk. Tesszük ezt bizonyos célok elérésének érdekében.

Gyakori cél a gyógyulás, főleg előző életekből hátramaradt negatív energiákból való energiák oldása. Pl. Ha előző megtestesülésünkben félelmek gyötörtek. A félelem egy alacsony frekvenciájú érzés, melyből a halál után is megőrződik valami. Ezt a rezgést azonban a szellem nem tudja magával vinni egy magasabb frekvenciájú rezgés szintre, ezért az ént arra készteti, hogy olyan életet tervezzen magának, melyben a szeretet kifejezésre juttatása által megszabadulhat a félelemtől.

A másik gyakori cél, hogy a karmánk egyensúlyban legyen. A karma nem feltétlen egy „adósság”, egy másik személlyel szemben, inkább egy kiegyensúlyozatlan energia. Mindazokkal akikkel hajdan egy csoporténhez tartoztunk, általában most is karmikus viszonyban állunk. Általában olyanokkal akik szellemi fejlődésük azonos szintjén tartanak és akikkel már több életet is megosztottunk. Előző életeinkben lehettünk férje, felesége, lánya, fia, testvére, anyja, apja, barátja vagy akár halálos ellensége is. Pl. Egy apuka igaz története, aki minden este mesét olvasott a lányának, majd mikor egyik este befejezte azt, a lánya rámosolygott és azt mondta neki: „ Emlékszel, amikor a kisfiam voltál és én az anyukád voltam, én is olvastam neked mesét lefekvés előtt.”

A gyermekek 3 éves korukig emlékez/het/nek az előző életeikre, látják a minket körülvevő szellemvilágot (pl. képzeletbeli barátok), látják az aurát (ezekről később majd bővebben is szó lesz).Napjainkban már az Egyesült Államokban egy tudományág alakult az előző életeink feltárására. Számos feljegyzést gyűjtöttek össze a tudósok azoktól a személyektől, akik kivételes módon életük jelentős hányadában emlékeztek az elmúlt életeikre.

Forrás: Robert Schwartz: Bátor lelkek